Venuša v mužovi rýbVenuša je planéta šťastia, videnia, expanzie a hojnosti a má svoje miesto v každom zo znamení. Muž Venuša v Rybách bude odrážať obidva atribúty typickej Ryby spolu s jedinečnými vlastnosťami Venuše.

Prehľad Venuše v človeku Pisces

Stručne povedané, človek z Venuše v Rybách bude nesmierne emotívny, láskavý a citlivý jedinec so skutočným záujmom nájsť svoju spriaznenú dušu. Jedným z jeho hlavných životných cieľov bolo hľadanie hlbokého citového prepojenia a ideálneho vzťahu.Okrem týchto túžob je človek Venuša v Rybách známy svojou intuitívnou povahou a spoločenskou osobnosťou. Rád je obklopený ľuďmi a má veľkú empatiu.Aj keď má človek Venuša v Rybách hlboké emócie, má aj svoje príťažlivé stránky, niekedy môže pôsobiť kruto a cynicky. Jeho citlivosť, aj keď je vo vzťahu niekedy veľmi príťažlivá, môže tiež viesť k tomu, že sa ľahko zraní.Jeho cynická povaha sa zároveň získava z potreby hľadať vždy to najlepšie. Stále hľadá novú úroveň intenzity, tak v živote, ako aj vo vzťahoch. Často sa stretáva s tým, že chce to, čo nemôže, a necháva ho v mŕtvole melanchólie.

Jeho milostný život

Rovnako ako on, aj muža z Rýb vo Venuši veľmi lákajú citlivé ženy, ktoré sú hlboko v kontakte so svojimi emóciami. Váži si ženu, ktorá vo veľkej miere prijíma svoju vlastnú ženskosť a z celého srdca prijíma vzostupy aj pády ženstva.

Muž v znamení rýb je trochu tradicionalista, pokiaľ ide o lásku a milostný vzťah medzi sebou a ženou. Miluje milú, veľkorysú a chápajúcu partnerku, ktorá si na ňom zachováva určitý pocit závislosti. Chce sa o ňu vedieť postarať, ale potrebuje aj niekoho, kto je ochotný ho vypočuť a ​​nechať ho, aby sa ujal vedenia.

Kvôli týmto pocitom o jeho ženách nevychádza muž z Rýb vo Venuši dobre s príliš agresívnym alebo ovládajúcim ženským náprotivkom. Zdá sa mu, že ženy so silnou vôľou sú niekedy ťažké a dokonca nepríjemné.

Pozitívne je, že človek Venuša v Rybách je tak zladený so svojimi emóciami, že je veľmi dobrý pri riešení emocionálnych situácií. Vie, ako dobre zvládnuť širokú škálu pocitov, a môže pomôcť svojmu partnerovi viesť aj v tých najzložitejších emocionálnych prípadoch.

Aj keď je muž v znamení rýb vo Venuši odborníkom na nastolenie mieru pre svojich partnerov, ťažko dokáže ovládať svoje vlastné emočné tendencie. Často je veľmi emočne labilný, čo môže viesť k jeho všeobecnej nálade.

Muž Venuša v Rybách by mohol byť v jednu chvíľu šťastný a nadšený z niečoho, až sa v ďalšom stane cynický a mrzutý. Tento zvrátený pohľad na svet ho môže viesť k tomu, aby urobil unáhlené rozhodnutia a prenasledoval zdanlivo smiešne nápady. Preto vyžaduje láskavého a chápavého partnera, ktorý mu môže poskytnúť rovnováhu a stabilitu.

Muž Venuša v Rybách sa často môže ocitnúť v zložitých romantických situáciách. Pretože sa tak veľmi stará o emočné blaho ostatných, ťažko končí vzťahy, ktoré mu nevychádzajú. Dokáže rozpoznať, ako veľmi by prerušenie vzťahu mohlo niekomu ublížiť, a preto je pre neho ťažké spôsobiť mu emocionálnu bolesť.

Namiesto toho, aby si človek doprial čistú prestávku, je pravdepodobnejšie, že sa človek v čase, keď sa venuje Venuši, vzdiali a nezaujíma ho.

Dokonalá, skutočná láska k Venuši v mužovi Rýb je žena, ktorá objíma tradičné ideály vrátane rolí ženy, manželstva a bezpodmienečnej podpory pre neho. Chce milenca, ktorý ho doplní a bude mať zjavné známky lásky a náklonnosti bez toho, aby za to niečo pýtal. Je to skutočný romantik a je to vidieť.

Podvádzanie v láske

Jedným z najväčších a najvýznamnejších pádov Venuše v Rybách je, že je náchylný na podvádzanie a milostné vzťahy. Pretože Venuša je planéta príťažlivosti a lásky a Ryby sú bohyňou lásky, je pravdepodobné, že neverný bude muž v znamení rýb na Venuši.

Na jeho činoch však nie je nič nenávistného. Aj keď má schopnosť byť úplne lojálny a verný, môže byť veľmi ovplyvnený okolitým prostredím; menovite ľudí, s ktorými sa stretáva.

Jedna vec, na ktorú si treba dávať pozor pri človeku Venuši v Rybách, je ženská spoločnosť, ktorú udržiava. Ak má kamarátky, je to veľká červená vlajka. Ktokoľvek, s kým trávi čas, môže zmeniť svoj pohľad na svoj vzťah iba tak, že sa k nemu utiahne a prejaví mu určitú náklonnosť.

Opojné prostredie môže podnietiť jeho túžby a vyvolať jeho potrebu emocionálne potešiť ľudí. Nie je vôbec bojovníkom ani obrancom, takže nie je ťažké, aby ho iná žena zviedla.

Priateľstvo

Ako o empatickom a láskavom jednotlivcovi je známe, že muž z Rýb vo Venuši si vytvára dlhotrvajúce priateľstvá. Jeho premyslené spôsoby ho vedú k tomu, aby zišiel z cesty a pomáhal iným. Táto vlastnosť sa rozširuje na zvieratá aj na ľudí.

Tento konkrétny muž je vynikajúcim poslucháčom. Je to druh priateľa, ktorý bude počuť o zložitej situácii a zámerne sa na ňu bude pýtať, aby zistil, ako môže pomôcť. Je to väčšinou pozitívna povahová vlastnosť, aj keď ho to často v niektorých situáciách zamotá a príliš zapojí.

Pretože je taký láskavý a ochotný urobiť pre ostatných všetko, čo môže, boli ľudia z Rýb vo Venuši pravdepodobne deťmi, ktoré boli šikanované. Nie sú to bojovníci a určite sa nebránia často. Je pravdepodobné, že počas dospievania našli silu.

Mnoho mužov v znamení Venuše je náchylných spojiť sa s nie príliš veľkými priateľmi, ktorí ich využívajú. Je nevyhnutné, aby títo muži našli starostlivých jednotlivcov, s ktorými sa spájajú - ľudí, ktorí ich skôr vybudujú, než aby ich emocionálne vyčerpali.

Hravý snílek

Ak chcete ísť ruka v ruke s jeho romantickým spriaznením, je muž s Rybami vo Venuši tiež veľmi hravý, očarujúci a veľkorysý. Jeho osobnosť je nákazlivá a rád sa delí o svoje bláznivé sny a nápady s ostatnými - najmä ak ich rozosmejú.

Aj keď je dobré povzbudiť jeho tvorivosť, človeka v znamení Rýb vo Venuši môžu ľahko rozptýliť jeho sny a fantázie. Jeho sny rýchlo vedú k snívaniu, ktoré mu zanecháva množstvo aktivít a povinností, ktorých sa možno vyhol. Skutočný svet sa mu často zdá príliš nudný, ale to ho nakoniec dostane do problémov s autoritami v jeho živote.

Aj keď sa môže zdať lenivý a často mu chýbajú ambície, je s Venušou v Rybách radosť byť pri tom. Nemôžete na neho zostať naštvaní veľmi dlho, pretože nenechá uplynúť príliš veľa minút bez toho, aby opäť nevytiahol svoju hravú povahu.

list, aby sa cítila výnimočná

Intuitívne

Muži Venuše v Rybách sú vynikajúcimi čitateľmi ostatných. Môžu tráviť malé množstvo času s inou osobou a ľahko zistiť, o čo ide. Dokáže povedať, čo niekoho skutočne motivuje, a to aj bez toho, aby to povedal. Je veľmi v súlade s najhlbšími túžbami svojho okolia.

Muž typu Ryba vo Venuši je taký intuitívny, že je náročné si ho vlniť cez oči. Jedným z dôvodov, prečo si tak veľmi váži čestnosť, je to, že dokáže povedať niekomu skutočné úmysly. Keď sa mu niekto snaží klamať, vie to a neberie to veľmi dobre.

V určitých prípadoch môže človek z Rýb vo Venuši zmeniť svoju intuíciu na zážitok z iného sveta. Často majú schopnosť vidieť naše zmysly tak hlboko, že sa môžu prepájať medzi svetmi a viesť k bláznivým príbehom. O niektorých sa tiež predpokladá, že majú psychické schopnosti. Samozrejme, pretože títo muži sú známi tým, že snívajú s divokými predstavami a prchavými osobnosťami, len málokto neberie tieto skúsenosti vážne.

Učenie a rast

Pokiaľ ide o bytie Venuše v človeku Rýb, existuje veľa príležitostí pre rast a osobný rozvoj. Muži v tejto astrologickej kategórii by mali používať lásku ako vzdelávací zážitok.

Pretože majú tak hlbokú túžbu po skutočnom spojení, môže byť pre nich láska tvrdá. Mali by sa naučiť rozpoznať svoje silné a slabé stránky a byť ochotní rozpoznať červené vlajky na prvom rande. Títo muži sa tiež musia naučiť odstrihnúť si veci, keď nejdú správne, než aby niekoho strhávali zo strachu, že mu ublížia.

Muži v Venuši v Rybách by sa tiež mali naučiť zdokonaliť svoju intuitívnu povahu tým, že raz za čas utíšia svoj vnútorný hluk. Ak máte pocit, že ste jedným z týchto mužov, ktorý má psychické schopnosti, musíte predovšetkým vedieť vyladiť biely šum a počúvať samého seba častejšie.

Nezabudnite zaobchádzať so zlomeným srdcom ako so zlomeninou kosti. Vzhľadom na to, ako veľmi sa človek z Rýb vo Venuši dáva kvôli láske, nie je prekvapením, že sa veľmi zranil. Potrebuje sa naučiť dať si čas a priestor na uzdravenie a rast, až potom opäť skočí do hlbokého konca.

Potrebuje tiež nájsť kreatívne východisko, aby sa mohol zdravo vyjadrovať. Musí si dať pauzu od milovať ostatných, aby miloval seba samého a rozvinul svoj plný potenciál.

0akcie