Load Wedding vám prináša to najlepšie z komerčného aj umeleckého kina

Film nielenže krásne vyvažuje humor a morálku, ale venuje sa aj problémom skutočného života, ktoré trápia našu spoločnosť

narodeniny Muhammada Rafiho v prítomnosti Shashiho Kapoora

Rafi bol majstrom v pretváraní svojho hlasu, ktorý by vyhovoval každému hercovi

Kroniky dvoch pakistanských cestovateľiek v Malajzii - III

Dievčatá mieria zo Singapuru do Malajzie, kde sa učia spolunažívať so švábmi

Blog: Kuriózny prípad Padmaavatu v histórii

Príbeh sa nezakladá na histórii, inšpiráciu čerpá z básne, ktorú napísal súfijský básnik Malik Muhammad Jiyasi v roku 1540.